Showing page 1 of 6

Vad innebär dessa vägmärken?

Hint: http://dl.dropbox.com/u/1992413/korkortsbilder/09547n.jpg

Parkering tillåten. Högst 24 timmar i följd måndag till fredag. Första måndagen i varje månad råder det parkeringsförbud mellan 9 och 12

På vilka huvudleder råder det förbud att parkera?

På alla huvudleder, såväl utanför som inom tättbebyggt område

Info: Det är parkeringsförbud på huvudleder!

Var kan du ta del av de lokala trafikföreskrifterna för din ort?

På Kommunen

Info: Nyckelordet är "på din ort". De övriga är nationella eller regionala saker...

Vad gäller efter vägmärkena?

Hint: http://dl.dropbox.com/u/1992413/korkortsbilder/12811.jpg

Det är endast tillåtet att parkera på anvisad parkeringsplats

Info: Luring: det är p-skylten som avses. Gångfart är 4-5km/h

Vad innebär dessa vägmärken?

Hint: http://dl.dropbox.com/u/1992413/korkortsbilder/09540n.jpg

Parkering tillåten högst 24 timmar i följd måndag till fredag. Övrig tid parkeringsförbud

Info: På huvudled råder parkeringsförbud. P-skylten upphäver förbudet. P-skylt utan tillägg betyder högst 24 tim vardagar utom dag före sön- och helgdag.