Showing page 1 of 2

Vad är sant?

Vid direkt bländning kan siktsträckan bli 0 meter

Ljussignalen blinkar växelvis gult ljus, vad innebär det?

Hint: http://dl.dropbox.com/u/1992413/korkortsbilder/12224.jpg

Den förstärker varningsmärket och betyder att jag ska vara särskilt försiktig

Hur fort får en lätt lastbil högst köra på motorväg?

Så fort som hastighetsmärket visar

Info: ... dvs samma som gäller för personbil, motorcykel och buss med max totalvikt 3.5 ton

Vilket körsätt är bränslesnålast och bäst för miljön?

Jag använder farthållaren så ofta jag kan