Showing page 1 of 5

Du kör på en huvudled. Vilket märke varnar för en farlig korsning?

Hint: http://dl.dropbox.com/u/1992413/korkortsbilder/10716n.jpg

C

Info: A=annan fara, B=korsning med högerregel; kan inte finnas på huvudled, D=ej ett varningsmärke; upplysning om huvudleds fortsättning i korsning

Vad gäller när du kör på en väg med denna skylt?

Hint: http://dl.dropbox.com/u/1992413/korkortsbilder/02787n.jpg

Jag får använda vägrenen för att underlätta omkörningar

Info: konstigt... kolla!

Hur ska du passera kommande järnvägskorsning?

Hint: http://dl.dropbox.com/u/1992413/korkortsbilder/12222n.jpg

Jag ska anpassa min hastighet, kontrollera att det inte kommer något tåg och därefter skynda mig över

Vad innebär dessa vägmärken?

Hint: http://dl.dropbox.com/u/1992413/korkortsbilder/09544n.jpg

Parkering tillåten högst 2 timmar i följd måndag till fredag. Övrig tid parkeringsförbud

Under vilken tid är det normalt förbjudet att köra med dubbdäck?

16 april - 30 september

Info: Dubbdäck är i Sverige tillåtna mellan 1 oktober och 15 april.

Du har för avsikt att vända på 90-väg. Vad är rätt?

Jag måste ha en fri sikt och ingen trafik på 200-300 meter åt båda hållen för att kunna utföra vändningen