Lektion 01. Övning 1

53 questions

Pluralbildning nominativ, maskulinum levande personer.

Lektion 01. Övning 2

20 questions

Komplettera verb med rätt ändelse.

Lektion 02. Övning 1

24 questions

Pluralbildning nominativ (adjektiv + substantiv). Ex. Fråga: To jest zdrowy chłopiec. To są []. Svar: zdrowi chłopcy

Lektion 02. Övning 2

9 questions

Välj rätt verbform.

Lektion 03. Övning 1

29 questions

Ange pluralformen för nominativ och ackusativ/genitiv. Ex. syn – synowie, synów

Lektion 03. Övning 2

27 questions

Ange singuralformen för ackusativ. Repetition.

Lektion 03. Övning 3

20 questions

Ange pluralformen för ackusativ.

Lektion 03. Övning 4

8 questions

Översätt grundtalen till polska.

Lektion 03. Övning 5

8 questions

Översätt ordningstalen till polska.

Lektion 04. Övning 1

12 questions

Svara på följande frågor med genitiv singularis. Tänk på substantivets genus. Exempel: Czyj to jest kapelusz (hatt)? (brat) To jest kapelusz brata.

Lektion 04. Övning 2

11 questions

Svara på följande frågor med genitiv singularis. Tänk på substantivets genus. Exempel: Czyje to jest dziecko? (sąsiadka) To jest dziecko sąsiadki. Czyj to jest zeszyt? (siostra) To jest zeszyt siostry.

Lektion 04. Övning 3

26 questions

Skriv meningar enligt exemplet. Tänk på substantivets genus. Exempel: Jan czyta książkę. Jan nie czyta [książki].

Lektion 04. Övning 4

15 questions

Komplettera meningarna med adjektiv i genitiv singularis. Tänk på substantivets genus. Exempel: Nie lubię [] mięsa. (słony) (salt) Nie lubię słonego mięsa.

Lektion 04. Övning 5

15 questions

Välj rätt pronomen och kasus.

Lektion 04. Övning 6

10 questions

Komplettera meningar med substantiv i genitiv singularis.

Lektion 04. Övning 7

30 questions

Översätt preteritumformen till polska.

Lektion 05. Övning 1

11 questions

Svara på följande frågor med genitiv pluralis. Tänk på substantivets genus. Exempel: Kogo słucha student? (profesor) Student słucha profesorów.

Lektion 05. Övning 2

10 questions

Komplettera meningarna med adjektiv i genitiv pluralis.

Lektion 05. Övning 3

7 questions

Genitiv efter mängdord.

Lektion 05. Övning 4

10 questions

Böj månadsnamnet i lokativ.

Lektion 05. Övning 5

12 questions

Ange rätt födelsedatum och månad. Tänk på kasus!

Lektion 06. Övning 1

18 questions

Fyll i ordet som saknas i rätt kasus.

Lektion 06. Övning 2

8 questions

Besvara frågan. För att bli rätt måste det vara en fullständig mening.

Lektion 06. Övning 3.

10 questions

Komplettera meningen med sammansatt futurum

Lektion 06. Övning 4.

8 questions

Svara på frågan. Använd sammansatt futurum. För att bli rätt måste det vara en sammansatt mening.

Lektion 07. Övning 1

12 questions

Svara nekande på frågan och välj rätt form av distributiva pronomenet żaden.

Lektion 07. Övning 2.

8 questions

Ändra numerus från singular till plural.

Lektion 08. Övning 01.

7 questions

Välj rätt aspekt. Använd rätt personändelse.

Lektion 08. Övning 02.

19 questions

Välj rätt aspekt.

Lektion 09. Övning 01.

10 questions

Komparera adjektivet.

Lektion 09. Övning 02.

11 questions

Komparera adjektiven.

Lektion 09. Övning 03.

17 questions

Bilda adverb av adjektiven.

Lektion 09. Övning 04.

4 questions

Använd konstruktionen jak + superlativ.

Lektion 10. Övning 01

10 questions

Besvara frågorna med lokativ. Fullständiga meningar. Tänk på substantivets genus.

Lektion 10. Övning 02

10 questions

Svara på frågorna med lokativ singularis.

Lektion 10. Övning 03.

10 questions

Komplettera meningarna med adjektiv singularis i lokativ. Tänk på substantivets genus.

Lektion 10. Övning 04.

10 questions

Svara på frågorna med lokativ plural.

Lektion 10. Övning 05.

10 questions

Komplettera med adjektivet i lokativ plural.

Lektion 10. Övning 06.

13 questions

Använd rätt räkneord i rätt form.

Lektion 10. Övning 07.

14 questions

Skriv in rätt form av räkneorden, substantiven och verbet być.

Lektion 11. Övning 01.

12 questions

Svara på följande frågor med dativ singularis. Tänk på substantivets genus.

Lektion 11. Övning 02.

5 questions

Svara på följande frågor med dativ singularis. Tänk på substantivets genus.

Lektion 11. Övning 03.

10 questions

Svara på följande frågor och sätt adjektiv singularis i dativ. Tänk på substantivets genus.

Lektion 11. Övning 04.

10 questions

Svara på följande frågor med dativ pluralis.

Lektion 11. Övning 05.

10 questions

Komplettera med adjektiv i dativ pluralis.

Lektion 11. Övning 06.

22 questions

Skriv in rätt form av räkneorden, substantiven och verbet być.

Lektion 12. Övning 01

20 questions

Träna på vokativ.

Lektion 12. Övning 02.

23 questions

Träna på svår eller ovanlig böjning av vissa substantiv.

Lektion 13. Övning 01.

10 questions

Träna på personliga pronomen i ackusativ.

Lektion 13. Övning 02.

11 questions

Träna på personliga pronomen i genitiv.

Lektion 13. Övning 03

10 questions

Träna på personliga pronomen i instrumentalis.

Lektion 13. Övning 04.

10 questions

Träna på personliga pronomen i lokativ.

Lektion 13. Övning 05.

11 questions

Träna personliga pronomen i dativ.