barbakan

befästningstorn

ciężko

tungt svårt

dopiero

först inte förrän

druga wojna światowa

andra världskriget

gdyż

emedan ty

istnieć

finnas till existera

jednak

emellertid dock

królewski

kunglig kunga- kungs-

leżący

Hint: presens particip av leżeć

liggande

obecny

nuvarande närvarande

odbudować

återuppbygga

pamiętać

minnas komma ihåg

przedtem

förut förr innan dess

przenieść

flytta

równocześnie

samtidigt på samma gång

spalić

bränna upp bränna ner

stanąć

ställa sig resa sig

straszliwy

hemsk förfärlig

stylowy

smakfull stilenlig

uliczka

gränd

właściwie

egentligen faktiskt

właśnie

just precis

wojna

krig

wybaczać

förlåta

z góry

uppifrån ovanifrån

zapomnieć

glömma

zwalić się

störta ned ramla ned braka ned

stać

stå

wszyscy

Hint: maskulinum lev. pers.

alla

z powodu

på grund av

stać

stå

stać się

hända bli

wiek

sekel århundrade ålder

zobaczyć

få se få syn på

inte ens

nawet nie