denerwować się

bli nervös bli irriterad

doświadczony

erfaren rutinerad

klaskać

applådera

mizdrzyć się

kråma sig

nagrodzić

belöna

niezauważalny

ej märkbar

ożywiać się

livas upp

przebrzmieć

förklinga

przechodzień

förbipasserande

przyglądać się

se på betrakta

przywitać

hälsa välkommen välkomna

pyłek

dammkorn

ryczeć

vråla tjuta

spieszyć

skynda

strząsać

skaka bort

szeleścić

prassla frasa

uroczyście

högtidligt

widz

åskådare

wołać

ropa

wyraźny

tydlig

wzmagać się

öka tillta

zatrzymywać

hejda stoppa

zauważać

märka lägga märke till

zbliżać się

närma sig

zmieszany

förlägen

zostawać

stanna

z powrotem

tillbaka

podejść

Hint: pf.

gå fram gå fram till

wstawać

resa sig

zachowany

bevarad

oklaski

applåder

spektakl

teaterföreställning

kurtyna

ridå

pracownik

arbetare

przyjmować

Hint: i denna kontext

inta

przygotowywać się

förbereda sig

wyjście

utgång