att segla, simma

Hint: ipf

плыть

att segla, simma

Hint: pf

поплыть

tre tillsammans

втроём

att utmärka sig

Hint: ipf

отличаться

att utmärka sig

Hint: pf

отличиться

variation

разнообразие

fullständigt

вполне

grönsaks-

овощной

bovetegröt

гречневая каша

att föredra

Hint: ipf

предпочитать

att föredra

Hint: pf

предпочесть

på platsen

местный

reserv

запас

sötvatten

пресная вода

att mynna ut i

Hint: ipf

впадать

att mynna ut i

Hint: pf

впасть в

att rinna ut

Hint: ipf

вытекать

att rinna ut

Hint: pf

вытечь из

tjocklek

толщина

is

лёд

att uppnå

Hint: ipf

достигать

att uppnå

Hint: pf

достичь

en och en halv

полтора

lastbil

грузовик

deportera

Hint: ipf

ссылать

deportera

Hint: pf

сослать

inkludera

Hint: ipf

включать

inkludera

Hint: pf

включить

skrika till

Hint: pf

вскрикнуть

att smörja in sig

Hint: ipf

намазываться

att smörja in sig

Hint: pf

намазаться

att gå och hämta

Hint: pf

сходить за

att göra en film

Hint: ipf

снимать фыльм

att göra en film

Hint: pf

снять фыльм

att anlita, hyra

Hint: ipf

нанимать

att anlita, hyra

Hint: pf

нанять

kameraman

оператор

att spela in

Hint: ipf

записывать

att spela in

Hint: pf

записать

intervju

интервью

representant

представитель

ekologisk

экологический

våg

волна

förhoppning

надежда

att diskutera

Hint: ipf

беседовать

att diskutera

Hint: pf

побеседовать

åtminstone

хотя бы