att inleda

Hint: ipf

заводить

att inleda

Hint: pf

завести

präst

священник батюшка

tät, tjock

густой

restaurering

реставрация

ortodox

православный

så mycket

столько

luxuös

роскошный

att restaurera

Hint: ipf

реставрировать

att restaurera

Hint: pf

отреставрировать

kyrkobesökare

Hint: pl

прихожане

samtalspartner

собеседник

förevändning

предлог

välläst

зачитанный

Nya Testamentet

Новый Завет

att fördjupa sig i

Hint: ipf

углубляться

att fördjupa sig i

Hint: pf

углубиться

mörkhyad

смуглый

extra

дополнительный

styck

штука

mycket av allt

много всего

pionjär

пионер

att tiga, tystna

Hint: ipf

молчать

att tiga, tystna

Hint: pf

замолчать

säte

сиденье

framför

впереди

att dra ner, in

Hint: ipf

втягивать

att dra ner, in

Hint: pf

втянуть

axlar

плечи

att krypa ihop

Hint: ipf

нахохливаться

att krypa ihop

Hint: pf

нахохлиться

alltid detsamma

одно и то же

utdrag

отрывок