kant

край

tydligen

видимо

fårhund

овчарка

högljudd

громкий

skall

лай

förare

Hint: m.

водитель

hund

Hint: m.

пёс

att kommendera

Hint: ipf

командовать

att kommendera

Hint: pf

скомандовать

att trycka

Hint: ipf

жать

att trycka

Hint: pf

пожать

trycka någons hand

пожать руку

ren

чистый

i ordning

аккуратно

tapet

Hint: m. pl.

обой

på något sätt

как-то

att kännas

Hint: ipf

чувствоваться

att kännas

Hint: pf

почувствоваться

frånvaro

отсутствие

att bäras fram

Hint: ipf

доноситься

att bäras fram

Hint: pf

донестись

roligt

смешно

att låta

Hint: ipf

звучать

att låta

Hint: pf

прозвучать

oväntad

неожиданный

sammanträffande

совпадение

ömt

нежно

ingen annan än

не кто иной, как

tafatt

неловко

separation

разлука

att följa

Hint: ipf

следовать

att följa

Hint: pf

последовать

tystnad

молчание

att avbryta

Hint: ipf

прерывать

att avbryta

Hint: pf

прервать

Herre!

Господи!

trång

тесный

Världen är liten!

Мир тесен!

att skryta

Hint: ipf

хвастаться

att skryta

Hint: pf

похвастаться

filial

филиал

val

Hint: pl

выборы

att ta sig till

попасть на

att rodna

Hint: ipf

краснеть

att rodna

Hint: pf

покраснеть

att mumla

Hint: ipf

бормотать

att mumla

Hint: pf

пробормотать

att uppfatta

расслышать