läsare

Hint: m.

читатель

att erkänna

Hint: ipf

признаваться

att erkänna

Hint: pf

признаться

att förbinda

связать

omständighet

обстоятельство

att påverka

Hint: ipf

влиять

att påverka

Hint: pf

повлиять

hjältinna

героиня

närmaste

ближайший

att flytta

Hint: ipf

переезжать

att flytta

Hint: pf

переехать

stöd

поддержка

jättebra

здорово

att stärka

Hint: ipf

укреплять

att stärka

Hint: pf

укрепить

att förnya

Hint: ipf

возобновлять

att förnya

Hint: pf

возобновить

взаимоотношения

ömsesidiga relationer

i hemlighet

втайне

make / maka

супруга

styrka

сила

inflytande

влиятельность

tydligen

явно

inte likgiltig

неравнодушный

att ordna för

Hint: ipf

устраивать

att ordna för

Hint: pf

устроить

öron

уши

upp till öronen

по уши

skulder

долги

lokal

здешний

mått

мерка

försäljning

продажа

köksträdgård

огород

uppfödning

разведение

bi

пчела

inköp

покупка

att skaffa (djur)

Hint: ipf

заводить

att skaffa (djur)

Hint: pf

завести