Hjälp dem som fryser. Hjälp de ... !

Hint: att frysa

frysande