срывать

att slita upp

Info: sliter/slet/slitit

att skapa problem

att krångla

Info: grupp 1

экран

en skärm

гореть

att brinna

Info: brinner/brann/brunnit

счет

en räkning

выражение

ett uttryck

предполагать

att anta

Info: antar/antog/antagit

сразу, direkt

med en gång

преступник

en brottsling

разложить(ся), распространиться

att sprida sig

Info: sprider/spred/spritit

частное лицо

en privatperson

svår, jobbig

besvärlig

прохладный

Hint: позитивное значение

sval

прохладный

Hint: отрицательное значение

kylig

охота

Hint: на животных

en jakt

охотиться

att jaga

Info: grupp 1

глотать, проглотить

att svälja

Info: sväljer/svalde/svalt