завязать

att knyta

Info: knyter-knöt-knutit

раскрыть

att veckla ut

свернуть

att veckla ihop

зарядить

att ladda

Info: grupp 1

посвятить

att ägna

Info: grupp 1

переговоры

en förhandling förhandlingar

влюбиться, bli kär

att falla för någon att falla för

Info: faller-föll-fallit

придумать

att hitta på

устроить

att se till att se till att

чередоваться

att turas om

Info: grupp 1

чистой воды

ren och skär

битва

ett slag