Kapitel 01

61 questions

Glosor till text 1 i kompendiet.

Kapitel 01

29 questions

Glosor till kapitel 1 i kompendiet.

Kapitel 02

28 questions

Glosor till text 2 i kompendiet.

Kapitel 03

41 questions

Glosor till text 3 i kompendiet.

Kapitel 03

57 questions

Glosor till kapitel 3 i kompendiet.

Kapitel 04

52 questions

Glosor till text 4 i kompendiet

Kapitel 04

22 questions

Verb i konjugation 1

Kapitel 05

41 questions

Glosor till text 5 i kompendiet.

Kapitel 05

31 questions

Glosor till övningarna.

Kapitel 05

10 questions

Verb som styr instrumentalis.

Kapitel 06

34 questions

Glosor till text 6 i kompendiet.

Kapitel 06

31 questions

Glosor till övning 17 och 18 i kompendiet.

Kapitel 07

49 questions

Glosor till text 7 i kompendiet.

Kapitel 08

52 questions

Glosor till text 8 i kompendiet.

Kapitel 09

67 questions

Glosor till text 09 i kompendiet.

Kapitel 09

5 questions

Verb i konjugation 2.

Kapitel 10

52 questions

Glosor till text 10 I kompendiet.

Kapitel 10

7 questions

Ange veckodagarna.

Kapitel 11

41 questions

Glosor till text 11 I kompendiet.

Kapitel 11

16 questions

Ange färgen.

Kapitel 12

27 questions

Glosor till text 12 I kompendiet.

Kapitel 12

21 questions

Ange klädesplagget.

Kapitel 13

25 questions

Glosor till text 13 I kompendiet.