003a: Работать - att arbeta

6 questions

Урок В : Verb, böjning i presens, från kapitlen i : Свидание в Петербурге

003b : Завтракать - att äta frukost

6 questions

Урок В : Verb, böjning i presens, från kapitlen i : Свидание в Петербурге

004a: Жить - att bo

6 questions

Урок Г: Verb, böjning i presens, från kapitlen i : Свидание в Петербурге

006a: Говорить - att tala

6 questions

Урок Е: Verb, böjning i presens, från kapitlen i : Свидание в Петербурге

006b: Лежать - att ligga

6 questions

Урок Е: Verb, böjning i presens, från kapitlen i : Свидание в Петербурге

006c: Cидеть - att sitta

6 questions

Урок Е: Verb, böjning i presens, från kapitlen i : Свидание в Петербурге

006d: Стоять - att stå (personer och objekt)

6 questions

Урок Е: Verb, böjning i presens, från kapitlen i : Свидание в Петербурге

007a: Делать - att göra

6 questions

Урок Ё: Verb, böjning i presens, från kapitlen i : Свидание в Петербурге

007b: Обедать - att äta lunch

6 questions

Урок Ё: Verb, böjning i presens, från kapitlen i : Свидание в Петербурге

007с: Пить - att dricka

6 questions

Урок Ё: Verb, böjning i presens, från kapitlen i : Свидание в Петербурге

009a: Ужинать - äta middag

6 questions

Урок Э : Verb, böjning i presens, från kapitlen i : Свидание в Петербурге

01a: Смотреть - att titta (på) : imperfektiv

6 questions

Первый Урок : Verb, böjning i presens, från kapitlen i : Свидание в Петербурге

01b: Любить - älska, tycka om

6 questions

Первый Урок : Verb, böjning i presens, från kapitlen i : Свидание в Петербурге

01d: Читать - läsa

6 questions

Первый Урок : Verb, böjning i presens, från kapitlen i : Свидание в Петербурге

01с: Играть - spela

6 questions

Первый Урок : Verb, böjning i presens, från kapitlen i : Свидание в Петербурге

02a: Открывать - öppna

6 questions

урок два, второй урок : Verb, böjning i presens, från kapitlen i : Свидание в Петербурге

02b Fut: Позвонить - ringa

6 questions

урок два, второй урок : Verb, böjning i futurum (ipf), från kapitlen i : Свидание в Петербурге

02b: Звонить - ringa

6 questions

урок два, второй урок : Verb, böjning i presens, från kapitlen i : Свидание в Петербурге

02c: Готовить - förbereda, laga mat

6 questions

урок два, второй урок : Verb, böjning i presens, från kapitlen i : Свидание в Петербурге

02d: Звать - kalla/ropa (på)

6 questions

урок два, второй урок : Verb, böjning i presens, från kapitlen i : Свидание в Петербурге

02e: - Приглашать - bjuda

6 questions

урок два, второй урок : Verb, böjning i presens, från kapitlen i : Свидание в Петербурге

02f: - Есть - ha

7 questions

урок два, второй урок : Verb, böjning i presens, från kapitlen i : Свидание в Петербурге

02g: - Знать - veta/kunna

6 questions

урок два, второй урок : Verb, böjning i presens, från kapitlen i : Свидание в Петербурге

03: - Отдыхать - vila / ha ledigt

6 questions

урок три, третий урок : Verb, böjning i presens, från kapitlen i : Свидание в Петербурге

03a: Рассказывать - berätta

6 questions

урок три, третий урок : Verb, böjning i presens, från kapitlen i : Свидание в Петербурге

03b : Мочь - kan

6 questions

урок три, третий урок : Verb, böjning i presens, från kapitlen i : Свидание в Петербурге

03c: Пока́зывать / Показать - visa

7 questions

урок три, третий урок : Verb, böjning i presens och futurum, från kapitlen i : Свидание в Петербурге

03d: Есть - äta

6 questions

урок три, третий урок : Verb, böjning i presens och futurum, från kapitlen i : Свидание в Петербурге

03e: Хотеть - vilja/önska

6 questions

урок три, третий урок : Verb, böjning i presens och futurum, från kapitlen i : Свидание в Петербурге

04a: Идти - gå (till fots - en bestämd riktingn, mot ett mål)

6 questions

урок четыре, четвёртый урок : Verb, böjning i presens och futurum, från kapitlen i : Свидание в Петербурге

04b: Спрашивать - fråga

6 questions

урок четыре, четвёртый урок : Verb, böjning i presens och futurum, från kapitlen i : Свидание в Петербурге

04c: Слушать - lyssna

6 questions

урок четыре, четвёртый урок : Verb, böjning i presens och futurum, från kapitlen i : Свидание в Петербурге

04d: Ехать - åka, ta sig till

6 questions

урок четыре, четвёртый урок : Verb, böjning i presens och futurum, från kapitlen i : Свидание в Петербурге

04e: Красить - Måla

6 questions

урок четыре, четвёртый урок : Verb, böjning i presens, från kapitlen i : Свидание в Петербурге

X1: Работать - att gå

6 questions

(promenera, fram o tillbaka, allmänt ta sig, ej endast i en bestämt riktning)