emalj

glasaktigt ytskikt

spritsa

pressa ut

fascination

intensivt intresse

expo

utställning

benägenhet

tendens

inte ha något till övers för

inte sätta värde på

imaginär

inbillad

dager

ljus

med bravur

skickligt

gripa sig an

ta itu med

killing

unge av get

famla

treva

frispråkig

öppenhjärtig

ekvivalent

likvärdig

hybris

övermod

projektera

planera

välbeställd

som har god ekonomi

ledmotiv

tema

biotop

livsmiljö

spjälka

sönderdela

joint venture

gemensamt projekt

pjosk

överdriven omsorg

epik

berättarkonst

substantiell

påtaglig

falsarium

förfalskning

konvalescens

period av tillfrisknande

hänförelse

förtjusning

pagod

tempelbyggnad

kampera ihop

bo tillsammans

eternit

byggmaterial

påstötning

påminnelse

trolös

svekfull

botanisera

plocka och välja

flagrant

uppenbar

utmönstra

gallra ut

reaktionär

bakåtsträvande

osökt

naturligt

gå i kvav

gå under

servitut

inskränkning i fastighetsägares bestämmanderätt över egen mark