ingivelse

impuls

solid

massiv

tappning

version

popularisera

göra lättillgänglig

gängse

allmänt rådande

sanskrit

språk

med hull och hår

fullständigt

hybrid

blandform

moralkaka

mästrande anmärkning

receptiv

mottaglig

ekvivalens

likvärdighet

idka

bedriva

terrakotta

lergods

förlegad

gammalmodig

skrymmande

utrymmeskrävande

renässans

pånyttfödelse

dialys

blodrening

disposition

fastlagd ordning

tidningsanka

falsk pressuppgift

handlägga

behandla

dystopi

mörk framtidsvision

stadfästa

fastställa

alienation

känsla av främlingskap

streck i räkningen

oväntat hinder

tempererad

lagom varm

sufflera

viska repliker

kollaboratör

förrädare

atoll

korallrev

prångla ut

försöka sälja

garva

bereda hudar

rendera

ge i utbyte

figurativ

föreställande

tillstå

erkänna

otillräknelig

sinnesförvirrad

pannå

träskiva för målning

invektiv

förolämpande ord

få sitt lystmäte

få tillräckligt

name-dropping

det att ofta nämna kända personer