pärs

prövning

förfördela

behandla orättvist

cyklisk

regelbundet återkommande

staga

stötta

kolumnist

skribent

förbarmande

medlidande

utan omsvep

rakt på sak

ett otal

en stor mängd

hjärtefråga

angelägen fråga

samfälld

gemensam

lösöre

flyttbar egendom

terminologi

system av fackord

konstra

krångla

excentrisk

originell

interagera

samspela

sober

smakfull

minaret

torn för böneutrop

kioskvältare

succéartad bok

scenografi

teaterdekor

yppa

avslöja

trolsk

sällsam och overklig

skärskåda

noggrant granska

berså

lövsal

betänkligheter

tveksamhet

rekviem

dödsmässa

framgent

i fortsättningen

pergament

skinn

rundhänt

frikostig

inte lägga två strån i kors

inte anstränga sig

respit

tidsfrist

klinisk

praktiskt medicinsk

brottstycke

liten del

agitera

propagera

trivialisera

göra alldaglig

ligga i sin linda

vara i början

konservatorium

högre musikskola

rekvirera

beställa

gungfly

osäker mark

hospis

sjukhem för vård av svårt sjuka eller döende patienter