mångfasetterad

rikt nyanserad

pseudonym

påhittat namn

provocera

utmana

yrkande

krav

lomma iväg

långsamt ge sig av

sediment

avlagring

gått i stå

avstannat

överlag

genomgående

demografi

befolkningslära

vidimera

intyga

idog

flitig

påfallande

anmärkningsvärd

delge

meddela

antiseptisk

bakteriedödande

föresats

bestämd avsikt

ligga i träda

inte användas

ambivalent

kluven

fadäs

misstag

avpassa

reglera

kardiolog

hjärtspecialist

våd

tapetlängd

fatalism

tro på ett förutbestämt öde

konsol

utskjutande stöd

rank

ostadig

kurbits

målad blomsterdekor

skov

period

litografi

grafiskt blad

begivenhet

stor händelse

changera

Hint: uttal: [sjangsera]

försämras

förfärdiga

tillverka

rapsodisk

löst sammansatt

avantgarde

nyskapare

incitament

stimulerande faktor

i så måtto

i det avseendet

skandera

taktfast läsa upp

paria

utstött person

durkdriven

skicklig

maskrosbarn

barn som växer upp under svåra villkor och lär sig bemästra dem