symbios

samlevnad

gemytlig

småtrevlig

nyansera

åstadkomma finare skiftningar

minnesbeta

läxa för framtiden

hugga i sten

missta sig

passera

pressa genom sil

sävlig

långsam

profylax

förebyggande åtgärd

projicera

överföra

agat

prydnadssten

efterräkningar

obehaglig följd

obönhörligen

definitivt

novellist

författare

navelskådning

inåtvänd tankeverksamhet

lasera

måla

göl

vattensamling

frottera sig med

umgås med

vattendelare

skiljelinje

tigrerad

strimmig

kausalitet

orsakssammanhang

air

stämning

vitalisera

förnya

brådmogen

tidigt utvecklad

teknikalitet

formsak

korrelera med

stå i samband med

kommers

handel

inskärpa

betona

grannlaga

som kräver finkänslighet

kroki

modellteckning

hermetisk

lufttät ogenomtränglig

resolution

gemensamt uttalande

anfang

begynnelsebokstav

kval

lidande

i parti och minut

i stor mängd

godtycklig

slumpmässig

animositet

ovilja

gå i clinch med

gå i närkamp med

retreat

period av stillhet och meditation