lyckas

Hint: pf anv bara i 3:e pers i opers konstr m dat

удаться

lyckas

Hint: ipf anv bara i 3:e pers i opers konstr m dat

удаваться

gratulera

Hint: pf

поздравить

gratulera

Hint: ipf

поздравлять

titta

Hint: pf

поглядеть

titta

Hint: ipf

глядеть

kalla, benämna

Hint: pf

назвать

kalla, benämna

Hint: ipf

называть

kallas, heta

Hint: ipf

называться

tvista, diskutera

Hint: pf

поспорить

tvista, diskutera

Hint: ipf

спорить

populär

популярный

inte så stor, liten

Hint: adj m

небольшой

konstig, egendomlig

Hint: adj m

странный

hemsk, fruktansvärd

Hint: adj m

страшный ужасный

känsla

чувство

hel

Hint: adj m

целый

tillräckligt, nog, ganska

достаточно

därför

потому

Info: Används när anledningen kommer efter

båda

Hint: f

обе

båda

Hint: m, n

оба

upptagen

Hint: m kortform

занят

upptagen

Hint: f kortform

занята

upptagna

Hint: pl kortform

заняты