utor 3

utnyttja använda

discipulus (-i m.)

lärjunge elev

magister, magistri m.

lärare magister

dominus (-i m.)

husbonde herre

nihil (orgelb.)

ingenting inget

decipio 3

bedraga

ergo (adv)

alltså

censeo 2

anse

necessitas -atis f.

nödvändighet nöd

ante (prep.)

före innan

ratio -onis f.

förnuft beräkning

censeo 2

anse

taceo 2

tiga vara tyst

beatus -a -um

salig lycklig

taurus (-i m.)

tjur oxe

peto petivi petitum 3

angripa anfalla

vilis -e adj.

billig usel

vestis -is f.

klädnad kläder klädedräkt

nemo

ingen

tracto 1

behandla

honeste adv.

hederligt

audio 4

höra

erro 1

fela göra misstag

ignosco 3

förlåta

divinus -a -um

gudomlig gudomligt

malus -a -um

ond elak

semper

alltid

asper -a -um

svår svårigheter sträv kärv

certus -a -um

säker sann äkta

res, rei f.

sak ting

cerno 3

se märka

diligo 3

älska hålla av

adulescens -entis m.

ung ungdom yngling

dubium (-i n.)

fara tveksamhet

consilium (-i n.)

plan tanke rådslag

puto 1

tro anse

sileo, silui 2

tystna tiga vara tyst

inter (prep.)

bland mellan

fere adv.

så gott som nästan

usus -us m.

bruk användning

timidus -a -um (a 3)

rädd ängslig skrämd

malo malui malle

hellre vilja föredraga föredra

cado 3

falla ramla

ignotus -a -um

okänd okänt

omnis omnis omne 

allt all allting

difficilis -e

svårt svår

dum

medan så länge som

ambulo 1

promenera

audio 4

höra

semel

en gång