sano 1

bota jag botar

medicus (-i m.)

läkare doktor

curo 1

behandla jag behandlar bota

natura (-ae f.)

naturen natur

vinum (-i n.)

vin vinet

honor, honoris m.

hedersämbete ära heder

muto 1

förändra fördärva jag fördärvar jag förändrar

mos, moris m.

sed seder karaktär

doleo 2

göra ont smärta jag har ont plåga

ars, artis f.

konst färdighet

paro 1

skaffa förvärva ge jag skaffar förbereda

lex, legis f.

lag lagen

video 2

se jag ser

iratus -a -um (a 3)

vredgad vredgad man arg ilsken

rex, regis m.

kung kungen

regno 1

härska styra jag härskar jag styr

verus -a -um (a 3)

sann riktig äkta

lis, litis f.

rättstvist process

avis -is f.

fågel

mors, mortis f.

död döden

hora (-ae f.)

timme timmen

Deus -i m.

Gud gud guden

aspicio 3

Hint: Skriv verbet i infinitiv (utan "att") på svenska

se till beskåda se

manus -us f.

hand handen

ferrum (-i n.)

järn kniv

ignis -is m.

eld elden

tracto 1

syssla med ivrigt syssla med göra

labor, laboris m.

möda arbete

vinco 3

segra besegra

amo 1

älska

vivo 3

leva

cresco 3

Hint: Skriv verbet i infinitiv (utan "att") på svenska

växa

floreo 2

blomstra

fero tuli latum 3

bära bära med sig medföra

felix (adj.)

lycklig

bibo 3

dricka

timeo 2

frukta vara rädd för jag är rädd jag fruktar vara rädd rädas

doceo 2

lära ut undervisa jag lär ut jag undervisar lära

fio (oregelb.)

ske bli bli till sker

terreo 2

skrämma förfära förskräcka