mater, matris m.

mor moder mamma

studium (-i n.)

studier lärda arbeten studium

gloria (-ae f.)

ära glans härlighet

lateo latui 2

vara okänd vara gömd gömma sig gömma

coepi (bara perfektstam)

började har börjat börja

res publica, rei publicae f

staten republiken

iuvo 1

hjälpa

amitto amisi amissum 3

förlora skicka iväg

mora (-ae f.)

dröjsmål

autem

emellertid men

pauci mpl.

fåtalet minoritet fåtal

Ita (adv.)

sålunda

proelium (-i n.)

strid striden kamp

hostis -is m.

fiende fienden

circiter (adv.)

omkring runt

pervenio 4

komma fram anlända

cognosco cognovi cognitum 3

veta lära känna få veta känna till

iter, itineris n.

väg marsch

resisto restiti 3

stanna kvar göra motstånd motstå stå emot

iubeo iussi iussum 2

befalla beordra

navis -is f.

skepp båt fartyg

revertor reversus sum dep 3

återvända vända tillbaka

erro 1

fela ta miste göra misstag

tantum...quantum (adv)

så mycket...som så mycket som

fides, fidei f.

tro trohet

aequus -a -um

lik likvärdig samma jämn

pulso 1

slå bulta stampa

veto 1

förbjuda

longus -a -um (a3)

lång långvarig långt långvarigt

enim

ty nämligen ju

salvus -a -um (a3)

oskadd i gott förvar räddad

dum (konjunktion)

medan så länge som