consilium -i n.

råd plan rådslag

fatum -i n.

öde gudarnas beslut ödesmakterna ödet

numero 1

räkna

deficio defeci defectum 3

fattas sakna saknas

lapis, lapidis m.

sten stenen

cunctor dep 1

dröja vara långsam vänta

postremus-a -um (a 3)

ytterst yttersta sista

aestimo 1

värdera uppskatta beräkna

pes, pedis m.

fot foten

orno 1

förbereda ställa i ordning ordna pryda

tamen (partikel)

dock likväl ändå

iuxta (prep)

bredvid inför intill

crux, crucis f.

kors korset

doleo dolui 2

känna smärta sörja lida göra ont smärta

gladius (-i m)

svärd svärdet

tristis -e adj.

sorgsen ledsen bedrövad sorglig

poena (-ae f.)

straff plåga pina

spiritus -us m.

ande anda