fides, fidei f.

tro trovärdighet trohet

patior passus sum dep 3

tillåta tåla lida

bis (räkneadv)

två gånger

idem eadem idem är ett...

demonstrativt pronomen

dubius -a -um (a3)

oavgjord oviss osäker tveksam tvivelaktig

servio 4

tjäna ta hänsyn till

vitium -i n.

fel synd

urgeo, ursi 2

plåga besvära

bestia -ae f.

djur best

suavis -e (adj.)

ljuv härlig skön ljuv

turbo 1

storma häftigt röra röra

aequor, aequoris n.

hav havsyta plan yta

terra -ae f.

land jord

specto 1

se beskåda åse betrakta

labor, laboris m.

arbete möda

latus, lateris n.

sida långsida

fere (adv.)

nästan ungefär

navis -is f.

skepp fartyg båt

orior ortus sum dep 4

stiga upp höja sig gå upp

sol, solis m.

sol solen

constituo constitui constitutum 3

besluta besluta sig för bestämma fastställa

tantus -a -um (a3)

så stor så mycket

exercitus -us m.

armé här

maneo mansi mansum 2

stanna kvar bli kvar stanna

decerno decrevi decretum 3

besluta bestämma

gero gessi gestum 3

utföra sköta bära

negotium -i n.

uppdrag angelägenhet ärende

finis -is f.

Hint: Inte betydelsen "slut"

land gräns

legatus -i m.

sändebud legat

mitto misi missum 3

skicka sända

numerus -i m.

antal nummer

telum -i n.

Hint: Inte betydelsen "spjut"

projektil skott slungsten

multitudo -inis f.

mängd skara hop

adduco adduxi adductum 3

skaffa fram anförskaffa föra fram föra till

arma npl.

vapen

armo 1

beväpna

pars, partis f.

del landsdel

natura -ae f.

natur naturen