01.1 Gamla bekanta (ry->sv)

11 questions

01.2 Gamla bekanta (sv->ry)

11 questions

02.1 Luringar (ry->sv)

32 questions

Översätt till svenska.

02.2 Luringar - vilka namn? (ry->sv)

14 questions

Skriv namnet på svenska.

02.3 Luringar (sv->ry)

33 questions

Översätt till ryska.

03a.1 Annorlundingar, bekanta ljud - nya krumelurer (ry->sv)

31 questions

Översätt till svenska

03a.2 Annorlundingar, bekanta ljud - nya krumelurer (sv->ry)

31 questions

Skriv på ryska.

03b.1 Annorlundingar, sex nya krumelurer - nya ljud (ry->sv)

18 questions

Översätt till svenska.

03b.2 Annorlundingar, sex nya krumelurer - nya ljud (sv->ry)

18 questions

03c.1 Annorlundingar, de sex sista krumelurerna - nya ljud (ry->sv)

18 questions

03c.2 Annorlundingar, de sex sista krumelurerna - nya ljud (sv->ry)

18 questions

Öva enskilda bokstäver: ry-sv

33 questions

För kontroll och drill: skriv motsvarande latinska bokstav. För ryska tecken utan direkt latinsk motsvarighet (1=1) anges ljudet enl svensk standard för transskribering: https://www.dropbox.com/s/u76zdh0eh181t8a/ne_rytrans.gif?dl=0