andra

Hint: ordningstal, adj m

второй

en,ett,ensam

Hint: m

один

en,ett,ensam

Hint: f

одна

en,ett

Hint: räkneord, m

один

en,ett

Hint: räkneord, n

одно

fem

пять

fjärde

четвёртый

fyra

четыре

fyrtio

сорок

första

Hint: m

первый

hundra

сто

nio

девять

sju

семь

tio

десять

tjugo

двадцать

tredje

Hint: OBS mjuk böjning

третий

trettio

тридцать

tre

три

tusen

тысяча

två

Hint: m,n

два

två

Hint: f

две

åtta

восемь

god dag,hej

Hint: sing. Hitta ngt annat än "привет" eller "добрый день"

здравствуй

Info: Imperativ av Здравствовать "vara frisk", "ha hälsan". Mer formellt än Привет!

god dag,hej

Hint: pl: till ni-person eller till flera personer. Hitta ngt annat än "привет" eller "добрый день".

здравствуйте

Info: Imperativ av Здравствовать "vara frisk", "ha hälsan".