glad

Hint: adj m

весёлый

känna

Hint: ipf

чувствовать

under (befintl: + instr),in under (riktn: + ack)

Hint: prep + instr,prep + ack

под

vatten

вода

vår

Hint: subst

весна

ha

Hint: ipf

иметь

het,varm

Hint: adj m

горячий

hindra,störa

Hint: ipf

мешать

hinna

Hint: pf

успеть

hinna

Hint: ipf

успевать

hjärta

сердце

huvudsaklig,huvud-

главный

hälft,halva

половина

hög,lång

Hint: adj m

высокий

jord,land,mark

земля

tom

пустой

trång,smal

узкий

tunn

тонкий

vinter

зима

höst

Hint: f

осень

befinna sig,vara belägen,ligga

Hint: ipf

находиться

befinna sig,vara belägen,ligga

Hint: pf

найтись

berg

Hint: sing

гора