1:ställa sig;2:bli;3:börja

Hint: pf

стать

1:ställa sig;2:bli

Hint: ipf

становиться

dit

туда

fråga

Hint: verb ipf

спрашивать

fråga

Hint: verb pf

спросить

färdig,beredd,redo

готовый

följande

Hint: adj m

следующий

längs,över,på,efter,enligt

Hint: prep + dat

по

syssla med,studera

Hint: ipf

заниматься

sätta sig

Hint: ipf

садиться

väg

дорога

framför,inför,före

Hint: prep + instr

перед

frukta,vara rädd,vara rädd för

Hint: ipf

бояться

fråga,spörsmål

вопрос

stark,kraftig

Hint: adj m om t.ex. en människas styrka

сильный

stor,betydande

Hint: adj m

крупный

stor,framstående

Hint: adj m

великий

för att,att

чтобы

hans,dess

Hint: poss pron

его

hennes,dess

Hint: poss pron

её

deras

Hint: poss pron

их

fisk

рыба

intressant

Hint: adj m

интересный