Петер Енсен [från Danmark]

из Дании

Info: Peter Alberg Jensen: professor i rysk litteratur vid Slaviska institutionen till 2010. Hurra för honom!

Это Лэнд Ровер [Fjodor Michajlovitjs]

Фёдора Михайловича

Это комната [min brors]

Hint: Det possessiva pronominet ska vara med i svaret…

моего брата

Info: … för att visa att du kan böja "мой". Annars går det bra att utelämna när man talar om egna relationer.

Vi bor i väst

Мы живём на западе

Мы всё время [fotograferar]

фотографируем

Надя [måste] меньше работать

Hint: "меньше" komparativ av "мало" = lite

должна

Он [måste arbeta]

должен работать

Это подарок для [min gode vän]

моего хорошего друга моего дорогого друга

Энди купил [en flaska champagne]

бутылку шампанского бутылку шампанского вина

Info: "вино" brukar vara underförstått och utelämnas oftast.