01. Lektion 1. Övning 1.

40 questions

Vilket genus har följande substantiv? Skriv m för maskulinum, f för femininum och n för neutrum.

01. Lektion 1. Övning 2.

35 questions

Ange rätt form av adjektivet i singular.

01. Lektion 1. Övning 3

18 questions

Fyll i rätt adjektivändelse.

02. Lektion 2. Övning 1

12 questions

Sätt in rätt form av verbet być.

02. Lektion 2. Övning 2

25 questions

Skriv rätt demonstrativpronomen.

02. Lektion 2. Övning 3

24 questions

Ange vilken typ av stam substantivet har – mjuk (m), hård (h) eller funktionellt mjuk (fmj). Du behöver inte kunna ordet för att se vilken stam det har.

03. Lektion 3. Övning 1

36 questions

Bilda plural av substantiven.

03. Lektion 3. Övning 2

17 questions

Skriv nedanstående meningar i plural: Exempel: Ta książka jest tania. Te książki są tanie.

03. Lektion 3. Övning 3.

12 questions

Skriv om följande meningar enligt exemplet: Exempel: To dziecko jest miłe. To jest miłe dziecko.

03. Lektion 3. Övning 4.

19 questions

Ersätt substantivet som betecknar subjektet med ett personligt pronomen.

04. Lektion 4. Övning 1.

21 questions

Komplettera meningarna med rätt verb i rätt form.

04. Lektion 4. Övning 2

20 questions

Böj possessivpronomen efter substantivets genus.

04. Lektion 4. Övning 3.

15 questions

Skriv possessivpronomen enligt exemplet. Tänk på substantivets genus. Exempel: Tu jest Jacek. To jest jego pokój

05. Lektion 5. Övning 1.

33 questions

Bilda instrumentalis av orden. Tänk på om det ska vara singular eller plural.

05. Lektion 5. Övning 2.

18 questions

Böj adjektiv och/eller substantiv i instrumentalis enligt exemplet. Oscar to młody policjant. Oscar jest […]. -> Oscar jest miłym policjantem. Tänk på om meningarna ska vara i singular eller plural.

05. Lektion 5. Övning 3.

34 questions

Neutrum. Bilda plural i nominativ.

05. Lektion 5. Övning 4.

19 questions

Repetition. Skriv om meningen i plural.

06. Lektion 6. Övning 1

23 questions

Böj objektet i ackusativ.

06. Lektion 6. Övning 2

13 questions

Svara på frågan. Avsluta meningen med punkt (annars räknas den inte som korrekt av Wordalist).

06. Lektion 6. Övning 3.

8 questions

Böj objektet i ackusativ.

06. Lektion 6. Övning 4.

9 questions

Böj orden under "hint" rätt.

06. Lektion 6. Övning 5.

13 questions

Sätt in rätt form av verbet być i preteritum.

07. Lektion 7. Övning 1.

7 questions

Mer ackusativ. Skriv meningar enligt exemplet Exempel: Co kupuje matka? (obraz) Matka kupuje obraz. Sätt punkt efter meningen (annars godkänns den inte av Wordalist).

07. Lektion 7. Övning 2.

9 questions

Komplettera adjektiven med den rätta ändelsen i ackusativ singularis.

07. Lektion 7. Övning 3.

11 questions

Välj rätt personform av verbet być i futurum.

07. Lektion 7. Övning 4.

17 questions

Ersätt substantivet med personligt pronomen.

08. Lektion 8. Övning 1

27 questions

Böj i ackusativ.

08. Lektion 8. Övning 2

9 questions

Skriv substantiven i ackusativ pluralis i följande meningar:

09. Lektion 9. Övning 1

22 questions

Komplettera meningarna med rätt verb i rätt form (ibland kan flera verb passa).

09. Lektion 9. Övning 2

8 questions

Komplettera adjektiven med rätt ändelse.

10. Lektion 10. Övning 1

11 questions

Välj rätt rörelseverb (bestämt eller obestämt).

10. Lektion 10. Övning 2.

7 questions

Ange rätt veckodag.

11. Lektion 11. Övning 1

9 questions

Pronomen. Översätt följande meningar till svenska.

11. Lektion 11. Övning 2

9 questions

Använd rätt pronomen (possessivt eller reflexivt).

11. Lektion 11. Övning 3

21 questions

Ordningstalen 1-20. Översätt till polska.

12. Lektion 12. Övning 1

24 questions

Tidsangivelser: Która (jest) godzina? Skriv på polska.

12. Lektion 12. Övning 2.

20 questions

Svara på frågorna.

12. Lektion 12. Övning 3

42 questions

Pluralbildning (blandade genus)

13. Lektion 13. Övning 1.

15 questions

Böj orden i ackusativ.

13. Lektion 13. Övning 2.

10 questions

Besvara frågan med rätt tidsangivelse. Fullständig mening.