salong

салон

flygplansfönster

иллюминатор

spricka

разрыв

moln

облако

taiga

тайга

vidd

пространство

natur-

природный

resurs

ресурс

enkel, ordinär

простой

tanke

мысль

under, mirakel

чудо

under hans tid

при нём

att ske, inträffa

Hint: ipf

происходить

att ske, inträffa

Hint: pf

произойти

renskötare

оленевод

betala

Hint: ipf

расплчиваться

betala

Hint: pf

расплатиться

plast-

пластиковый

miljard

миллиард

drottning

королева

avgång (flyg)

вылет

meddelande

сообщение

förbjuda

Hint: ipf

запрещать

förbjuda

Hint: pf

запретить

judisk

еврейский

desto mer

тем более

liksom

якобый

åsikt

мнение

pålitlig

надёжный

erfaren

опытный

villkor

условие

att stanna

Hint: ipf

оставаться

att stanna

Hint: pf

остаться

att sammanfatta

Hint: ipf

подводить

att sammanfatta

Hint: pf

подвести

utvärdering

отзыв