han hjälpte

Hint: ipf

помогал он помогал

han lekte, spelade

Hint: pf

поиграл он поиграл

han åt lunch

Hint: ipf

обедал он обедал

han rättade

Hint: ipf

исправлял он исправлял

han promenerade, festade

Hint: ipf

гулял он гулял

han gjorde

Hint: ipf

делал он делал

han arbetade

Hint: ipf

работал он работал

han visste, kunde, kände till

Hint: ipf

знал он знал

han lekte, spelade

Hint: ipf

играл он играл

han flög

Hint: ipf

летал он летал

han bjöd in

Hint: ipf

приглашал он приглашал

han tänkte

Hint: ipf

думал он думал

han tog ner, fotograferade, filmade

Hint: ipf

снимал он снимал

han berättade

Hint: ipf

рассказывал он рассказывал

han fortsatte

Hint: ipf

продолжал он продолжал

han klädde på sig

Hint: ipf, OBS! Reflexivt

одевался он одевался

han tog på

Hint: ipf

одевал он одевал

han fick

Hint: ipf

получал он получал

han föll

Hint: ipf , OBS! Reflexivt

падался он падался

han började

Hint: ipf

начинал он начинал

han lyssnade

Hint: ipf

слушал он слушал

han dog, låg för döden

Hint: ipf , OBS! Reflexivt

умирался он умирался

hon hjälpte

Hint: ipf

помогала она помогала

hon lekte, spelade

Hint: pf

поиграла она поиграла

hon åt lunch

Hint: ipf

обедала она обедала

hon rättade

Hint: ipf

исправляла она исправляла

hon promenerade, festade

Hint: ipf

гуляла она гуляла

hon gjorde

Hint: ipf

делала она делала

hon arbetade

Hint: ipf

работала она работала

hon visste, kunde, kände till

Hint: ipf

знала она знала

hon lekte, spelade

Hint: ipf

играла она играла

hon flög

Hint: ipf

летала она летала

hon bjöd in

Hint: ipf

приглашала она приглашала

hon tänkte

Hint: ipf

думала она думала

hon tog ner, fotograferade, filmade

Hint: ipf

снимала она снимала

hon berättade

Hint: ipf

рассказывала она рассказывала

hon fortsatte

Hint: ipf

продолжала она продолжала

hon klädde på sig

Hint: ipf , OBS! Reflexivt

одевалась она одевалась

hon tog på

Hint: ipf

одевала она одевала

hon fick

Hint: ipf

получала она получала

hon föll

Hint: ipf , OBS! Reflexivt

падалась она падалась

hon började

Hint: ipf

начинала она начинала

hon lyssnade

Hint: ipf

слушала она слушала

hon dog, låg för döden

Hint: ipf , OBS! Reflexivt

умиралась она умиралась

den hjälpte

Hint: ipf

помогало оно помогало

den lekte, spelade

Hint: pf

поиграло оно поиграло

den åt lunch

Hint: ipf

обедало оно обедало

den rättade

Hint: ipf

исправляло оно исправляло

den promenerade, festade

Hint: ipf

гуляло оно гуляло

den gjorde

Hint: ipf

делало оно делало

den arbetade

Hint: ipf

работало оно работало

den visste, kunde, kände till

Hint: ipf

знало оно знало

den lekte, spelade

Hint: ipf

играло оно играло

den flög

Hint: ipf

летало оно летало

den bjöd in

Hint: ipf

приглашало оно приглашало

den tänkte

Hint: ipf

думало оно думало

den tog ner, fotograferade, filmade

Hint: ipf

снимало оно снимало

den berättade

Hint: ipf

рассказывало оно рассказывало

den fortsatte

Hint: ipf

продолжало оно продолжало

den klädde på sig

Hint: ipf , OBS! Reflexivt

одевалось оно одевалось

den tog på

Hint: ipf

одевало оно одевало

den fick

Hint: ipf

получало оно получало

den föll

Hint: ipf , OBS! Reflexivt

падалось оно падалось

den började

Hint: ipf

начинало оно начинало

den lyssnade

Hint: ipf

слушало оно слушало

den dog, låg för döden

Hint: ipf , OBS! Reflexivt

умиралось оно умиралось

vi hjälpte

Hint: ipf

помогали мы помогали

vi lekte, spelade

Hint: pf

поиграли мы поиграли

vi åt lunch

Hint: ipf

обедали мы обедали

vi rättade

Hint: ipf

исправляли мы исправляли

vi promenerade, festade

Hint: ipf

гуляли мы гуляли

vi gjorde

Hint: ipf

делали мы делали

vi arbetade

Hint: ipf

работали мы работали

vi visste, kunde, kände till

Hint: ipf

знали мы знали

vi lekte, spelade

Hint: ipf

играли мы играли

vi flög

Hint: ipf

летали мы летали

vi bjöd in

Hint: ipf

приглашали мы приглашали

vi tänkte

Hint: ipf

думали мы думали

vi tog ner, fotograferade, filmade

Hint: ipf

снимали мы снимали

vi berättade

Hint: ipf

рассказывали мы рассказывали

vi fortsatte

Hint: ipf

продолжали мы продолжали

vi klädde på oss

Hint: ipf , OBS! Reflexivt

одевались мы одевались

vi tog på

Hint: ipf

одевали мы одевали

vi fick

Hint: ipf

получали мы получали

vi föll

Hint: ipf , OBS! Reflexivt

падались мы падались

vi började

Hint: ipf

начинали мы начинали

vi lyssnade

Hint: ipf

слушали мы слушали

vi dog, låg för döden

Hint: ipf , OBS! Reflexivt

умирались мы умирались

hjälp!

Hint: imperativ sing. ipf

помогай

lek!, spela!

Hint: imperativ sing. pf

поиграй

ät lunch!

Hint: imperativ sing. ipf

обедай

rätta!

Hint: imperativ sing. ipf

исправляй

promenera!, festa!

Hint: imperativ sing. ipf

гуляй

gör!

Hint: imperativ sing. ipf

делай

arbeta!

Hint: imperativ sing. ipf

работай

vet!, känn till!

Hint: imperativ sing. ipf

знай

lek!, spela!

Hint: imperativ sing. ipf

играй

flyg!

Hint: imperativ sing. ipf

летай

bjud in!

Hint: imperativ sing. ipf

приглашай

tänk!

Hint: imperativ sing. ipf

думай

ta ner!, fotografera!, filma!

Hint: imperativ sing. ipf

снимай

berätta!

Hint: imperativ sing. ipf

рассказывай

fortsätt!

Hint: imperativ sing. ipf

продолжай

klä på dig!

Hint: imperativ sing. ipf , OBS! Reflexivt

одевайся

ta på!

Hint: imperativ sing. ipf

одевай

få!

Hint: imperativ sing. ipf

получай

fall!

Hint: imperativ sing. ipf , OBS! Reflexivt

падайся

börja!

Hint: imperativ sing. ipf

начинай

lyssna!

Hint: imperativ sing. ipf

слушай

dö!, ligg för döden!

Hint: imperativ sing. ipf , OBS! Reflexivt

умирайся

hjälp!

Hint: imperativ plur. ipf

помогайте

lek!, spela!

Hint: imperativ plur. pf

поиграйте

ät lunch!

Hint: imperativ plur. ipf

обедайте

rätta!

Hint: imperativ plur. ipf

исправляйте

promenera!, festa!

Hint: imperativ plur. ipf

гуляйте

gör!

Hint: imperativ plur. ipf

делайте

arbeta!

Hint: imperativ plur. ipf

работайте

vet!, känn till!

Hint: imperativ plur. ipf

знайте

lek!, spela!

Hint: imperativ plur. ipf

играйте

flyg!

Hint: imperativ plur. ipf

летайте

bjud in!

Hint: imperativ plur. ipf

приглашайте

tänk!

Hint: imperativ plur. ipf

думайте

ta ner!, fotografera!, filma!

Hint: imperativ plur. ipf

снимайте

berätta!

Hint: imperativ plur. ipf

рассказывайте

fortsätt!

Hint: imperativ plur. ipf

продолжайте

klä på er!

Hint: imperativ plur. ipf , OBS! Reflexivt

одевайтесь

ta på!

Hint: imperativ plur. ipf

одевайте

få!

Hint: imperativ plur. ipf

получайте

fall!

Hint: imperativ plur. ipf , OBS! Reflexivt

падайтесь

börja!

Hint: imperativ plur. ipf

начинайте

lyssna!

Hint: imperativ plur. ipf

слушайте

dö!, ligg för döden!

Hint: imperativ plur. ipf , OBS! Reflexivt

умирайтесь