Veckans verb 01, Infinitiv

20 questions

Infinitivformerna

Veckans verb 01, Presens

132 questions

Alla presensböjningar, alla personer

Veckans verb 01, Preteritum och Imperativ

132 questions

Dåtid och befallning

Veckans verb 02a, Infinitiv

12 questions

Infinitivformen

Veckans verb 02a, Presens

72 questions

Alla presensböjningar, alla personer

Veckans verb 02a, Preteritum och Imperativ

72 questions

Dåtid och befallning

Veckans verb 02b, Infinitiv

12 questions

Infinitivformen

Veckans verb 02b, Presens

72 questions

Alla presensböjningar, alla personer

Veckans verb 02b, Preteritum och Imperativ

72 questions

Dåtid och befallning

Veckans verb 03, Infinitiv

18 questions

Infinitivformen

Veckans verb 03, Presens

108 questions

Alla presensböjningar, alla personer

Veckans verb 03, Preteritum och Imperativ

108 questions

Dåtid och befallning

Veckans verb 04, Infinitiv

24 questions

Infinitivformen

Veckans verb 04, Presens

144 questions

Alla presensböjningar, alla personer

Veckans verb 04, Preteritum och Imperativ

142 questions

Dåtid och befallning

Veckans verb 05, Infinitiv

14 questions

Infinitivformen

Veckans verb 05, Presens

84 questions

Alla presensböjningar, alla personer

Veckans verb 05, Preteritum och Imperativ

84 questions

Dåtid och befallning

Veckans verb 06, Infinitiv

15 questions

Infinitivformen

Veckans verb 06, Presens

90 questions

Alla presensböjningar, alla personer

Veckans verb 06, Preteritum och Imperativ

90 questions

Dåtid och befallning

Veckans verb 07, Infinitiv

14 questions

Infinitivformen

Veckans verb 07, Presens

84 questions

Alla presensböjningar, alla personer

Veckans verb 07, Preteritum och Imperativ

84 questions

Dåtid och befallning

Veckans verb 08a, Infinitiv

10 questions

Infinitivformen på de perfektiva verben. Det är 8a som är det egentliga Veckans verb 8: "Presensstam på konsonanten н eller м som inte återfinns i infinitiv".

Veckans verb 08a, Presens

60 questions

Alla presensböjningar, alla personer på de perfektiva verben. Det är 8a som är det egentliga Veckans verb 8: "Presensstam på konsonanten н eller м som inte återfinns i infinitiv."

Veckans verb 08a, Preteritum och Imperativ

60 questions

Dåtid och befallning på de perfektiva verben. Det är 8a som är det egentliga Veckans verb 8: "Presensstam på konsonanten н eller м som inte återfinns i infinitiv."

Veckans verb 08b, Infinitiv

10 questions

Bonusdel! De imperfektiva motsvarigheterna till Veckans verb 8. Infinitivformen.

Veckans verb 08b, Presens

60 questions

Bonusdel! De imperfektiva motsvarigheterna till Veckans verb 8. Alla presensböjningar, alla personer.

Veckans verb 08b, Preteritum och Imperativ

60 questions

Bonusdel! De imperfektiva motsvarigheterna till Veckans verb 8. Dåtid och befallning.

Veckans verb 09ab, Infinitiv

6 questions

Infinitivformerna för Veckans verb 9, såväl a som b. 9a: Infinitiv på: -ть, -сти. 9b: Infinitiv på - ереть.

Veckans verb 09ab, Presens

36 questions

Alla presensböjningar, alla personer för Veckans verb 9, såväl a som b. 9a: Presensstam på б eller в som inte återfinns i infinitiven. 9b: 3 verb med presensstam på р.

Veckans verb 09ab, Preteritum och Imperativ

36 questions

Dåtid och befallning för Veckans verb 9, såväl a som b.

Veckans verb 10, Infinitiv

15 questions

Infinitivformerna

Veckans verb 10, Presens

90 questions

Alla presensböjningar, alla personer.

Veckans verb 10, Preteritum och Imperativ

86 questions

Dåtid och befallning

Veckans verb 11, Infinitiv

11 questions

Infinitivformerna

Veckans verb 11, Presens

66 questions

Alla presensböjningar, alla personer

Veckans verb 11, Preteritum och Imperativ

66 questions

Dåtid och befallning

Veckans verb 12, Infinitiv

18 questions

Infinitivformerna. Ett fåtal enstaviga verb på «ать» med presensstam som enbart består av konsonanter.

Veckans verb 12, Presens

108 questions

Alla presensböjningar, alla personer. Ett fåtal enstaviga verb på «ать» med presensstam som enbart består av konsonanter:

Veckans verb 12, Preteritum och Imperativ

108 questions

Dåtid och befallning