behärska

Hint: ipf

владеть

vitna, lysa vit

Hint: ipf

белеть

blåna, bli blå, lysa blå

Hint: ipf

синеть

svartna, bli svart, vara svart

Hint: ipf

чернеть

grönska, bli grön, lysa grön

Hint: ipf

зеленеть

gulna, bli gul, lysa gul

Hint: ipf

желтеть

rodna, bli röd, lysa röd

Hint: ipf

краснеть

kunna

Hint: ipf

уметь

ha

Hint: ipf

иметь

hinna

Hint: pf

успеть

värma

Hint: ipf

греть

vara sjuk

Hint: ipf

болеть