Färger på ryska

11 questions

Färger på ryska

Komparation av ryska adjektiv och adverb

3 questions

Komparation av ryska adjektiv och adverb

Komparativ av ryska adjektiv och adverb

36 questions

Komparativ av ryska adjektiv och adverb

Relativa ryska adjektiv

8 questions

Sätt in ryska adjektiv

Ryska adjektiv grundform i maskulinum

1 questions

Ryska adjektiv grundform i maskulinum

Ryska adjektiv med substantiv 01

32 questions

Sätt in ryska adjektiv i meningar.

Ryska adjektiv med substantiv 02

1 questions

Ryska adjektiv med substantiv 02

Ryska adjektiv motsatser 01

32 questions

Ryska adjektiv motsatser

Ryska adjektiv motsatser 02

6 questions

Ryska adjektiv motsatser 02

Ryska mjuka adjektiv

19 questions

Ryska mjuka adjektiv