дорогой

Hint: inget л

дешёвый

Info: billig

хороший

плохой

интересный

скучный

Info: tråkig

скучный

интересный

маленький

большой

Длинный

Короткий

Info: lång-kort

Худой

Hint: smal, tunn

Толстый

Info: smal-tjock

Тяжёлый

Лёгкий

Info: tung-lätt

лёгкий

Тяжёлый

Info: lätt-tung

Мягкий

Hint: börjar på Тв

Твёрдый

Info: mjuk-hård

Твёрдый

Мягкий

Info: hård-mjuk

Красивый

Hint: börjar på Стра

Страшный

Info: ful

Светлый

Тёмный

Info: ljus-mörk

Тёмный

Светлый

Info: mörk-ljus

Высокий

Низкий

Info: hög-låg

Низкий

Высокий

Info: låg-hög

Слабый

Сильный

Info: svag-stark

Сильный

Hint: börjar på Сл

Слабый

Info: stark-svag

старый

Hint: gammal-ung

молодой

умный

глупый

Info: klok/smart - dum

богатый

бедный

Info: rik-fattig

бедный

богатый

Info: fattig-rik

широкий

узкий

Info: bred-smal

узкий

широкий

Info: smal-bred

Смелый

Hint: inget т efter с

трусливый

Info: djärv, tapper - feg

трусливый

Смелый

Info: feg - modig, djärv, tapper

свободный

занятый

Info: ledig-upptagen

занятый

свободный

грустный

весёлый

Info: ledsen - glad, munter

весёлый

грустный

Info: glad, munter - ledsen

близкий

далёкий

далёкий

близкий

Info: avlägsen, fjärran - nära, närbelägen, närliggande