subjekt

satsdel

Info: Subjekt är den eller det som utför ngt i satsen: "FLICKAN läser boken"

substantiv

Hint: Kan även kallas "nomen"

ordklass

Info: Exempel på substantiv är: bok, tofu, övertygelse, cirkulationsplats, empati, kattsvans

verb

ordklass

Info: Exempel på verb: springa, lyckas, demonstrera, plaska

pronomen

Hint: "pro nomen" => "istället för nomen"

ordklass

Info: Pronomen ersätter substantiv: Helikopterpiloten => Hon ; Huset => Det ; Stolen => Den

predikat

satsdel

Info: Predikatet talar om vad som GÖRS i satsen: "Flickan LÄSER boken"

predikatsfyllnad

Hint: kallas även predikativ

satsdel

Info: Predikatsfyllnad behövs efter bindeverb, som "är" i betydelsen "=". "Hon är DUKTIG". Minnesramsa: efter "vara, heta, bliva, kallas" kommer predikatsfyllnad!

adjektiv

ordklass

Info: Adjektiv beskriver substantiv: röd, vinglig, blöt, hård.

attribut

satsdel

Info: I en sats fungerar adjektiv ofta som adjektivattribut: "Hon läser en ROLIG bok", "Hon löser ett ROLIGT korsord" (lägg märke till kongruens!). Ett substantiv kan fungera som genitivattribut: "FLICKANS motorsåg", "PUTINS broderier"

objekt

satsdel

Info: Det som är utsatt för handlingen i satsen är DIREKT objekt (ACKUSATIVOBJEKT): "Flickan läser BOKEN". Mottagaren av ngt uttrycks med INDIREKT objekt (DATIVOBJEKT): "Flickan ger MAMMAN boken".

interjektion

ordklass

Info: Utropsord, exempel: Usch!, Fy!, Tjoho!

räkneord

ordklass

Info: Räkneord kan vara grundtal eller ordningstal. Exempel, grundtal: två, trettiofyra, tvåtusentrehundratjugoåtta. Exempel, ordningstal: femte, tjugosjunde.

adverbial

satsdel

Info: Adverbial är den satsdel som beskriver hur, var, eller när ngt sker: "Lenin sjunger FINT", "Engels snubblar PÅ GATAN", "Marx somnar PÅ KVÄLLEN"

adverb

ordklass

Info: Ord som beskriver verb, exempel: fort, långsamt, eldigt, noggrant.

agent

satsdel

Info: Agent är en satsdel, som brukar beskrivas som det "logiska subjektet i en passiv sats", dvs den vi förstår utför handlingen trots att den uttrycks passivt: "Boken läses AV FLICKAN" ("boken" är subjekt och "av flickan" är agent)

ackusativobjekt

Hint: Samma sak som "direkt objekt"

satsdel

Info: Vad är utsatt för handlingen? "Flickan läser BOKEN"

dativobjekt

Hint: Samma sak som "indirekt objekt"

satsdel

Info: Vem är mottagare? "Flickan ger MAMMAN boken"

predikativ

Hint: kallas även predikatsfyllnad

satsdel

Info: Predikativ (eller predikatsfyllnad) behövs efter bindeverb, som "är" i betydelsen "=". "Hon är DUKTIG". Minnesramsa: efter "vara, heta, bliva, kallas" kommer predikatsfyllnad!

konjunktion

ordklass

Info: Bindeord: och, men, eller

preposition

ordklass

Info: Exempel på prepositioner: på, under, i, över, utan