Ordklass eller satsdel?

19 questions

Betecknar termen en ordklass eller en satsdel?

Ordklasser och satsdelar: definitioner

20 questions

Välj den definition som passar ihop med termen, eller tvärtom.

Satslösning

23 questions

Vilken satsdel är det/de MARKERADE ordet/orden?