verb

Ord som talar om vad som görs och vad som händer

pronomen

Ord som ersätter substantiv (nomen)

ackusativobjekt, direkt objekt

Talar om vem eller vad som utsätts för handlingen.

tidsadverbial

Svarar på frågan när något sker

adjektiv

En ordklass. Beskriver substantiv

adjektivattribut

En satsdel. Beskriver substantiv.

adverb

En ordklass. Beskriver verb.

adverbial

En satsdel. Svarar på frågan var, när eller hur något sker.

dativobjekt, indirekt objekt

En satsdel. Talar om vem eller vad som är mottagare.

demonstrativt pronomen

Utpekande pronomen, underkategori till ordklassen pronomen.

agent

Det “logiska subjektet” i en passiv sats, dvs den/det som faktisk utför handlingen.

interjektion

En ordklass. Utrop som “Hej!”, “Usch!” m.fl.