01a (1a deklinationen, hårda ändelser, m. sing)

13 questions

01b (1a deklinationen, hårda ändelser, m. plur)

12 questions

01c (1a deklinationen, hårda ändelser, m. sing & pl + hård adj böjning)

22 questions

02a (1a deklinationen, hårda ändelser, n. sing)

6 questions

02b (1a deklinationen, hårda ändelser, n. plur)

6 questions

02c (1a deklinationen, hårda ändelser, n. sing & pl + hård adj böjning)

12 questions

03a (1a deklinationen, mjuka ändelser, m. sing)

6 questions

03b (1a deklinationen, mjuka ändelser, m. plur)

12 questions

03c (1a deklinationen, mjuka ändelser, m. sing & pl + mjuk adj böjning)

13 questions

04a (1a deklinationen, mjuka ändelser, n. sing)

6 questions

04b (1a deklinationen, mjuka ändelser, n. plur)

6 questions

04c (1a deklinationen, mjuka ändelser, n. sing & pl + mjuk adj böjning)

11 questions

05a (2a deklinationen, hårda ändelser, f. sing)

7 questions

05b (2a deklinationen, hårda ändelser, f. plur)

7 questions

05c (2a deklinationen, hårda ändelser, f. sing & pl + hård adj böjning)

22 questions

06a (2:a deklinationen, mjuka ändelser, f. sing)

6 questions

Översätt ordet inom parantes till ryska. Välj rätt kasus och numerus.

06b (2:a deklinationen, mjuka ändelser, f. plural)

6 questions

Översätt ordet inom parantes till ryska. Välj rätt kasus och numerus.

06c (2a deklinationen, mjuka ändelser, f. sing & pl + mjuk adj böjning)

5 questions

Övningen är ej klar!

07a (3e deklinationen, sing)

6 questions

Översätt ordet inom parantes till ryska. Välj rätt kasus och numerus.

07b (3e deklinationen, plur)

6 questions

Översätt ordet inom parantes till ryska. Välj rätt kasus och numerus.

07c (3e deklinationen, sing & plur + adj)

12 questions

Blandade ord ur 3:e dekl sing & plur + adjektiv

07d (3e deklinationen, sing & plur + adj)

13 questions

Adjektiv och substantiv, sing & plur