01. Substantivböjning

26 questions

Översätt de svenska orden och fyll i dem i rätt form.

02. Substantiv i nominativ pluralis

7 questions

Sätt ordet i luckan i nominativ pluralis

03a. Substantiv i genitiv pluralis

5 questions

Sätt substantiven inom parantes i genitiv pluralis

03b. Substantiv - Blandad kasusövning

9 questions

Böj substantiven i luckan i rätt kasus

04. Substantiv - Bilda pluralis

17 questions

Bilda pluralis av substantiv

05. Sätt substantiven i rätt kasus

9 questions

Sätt substantiven i luckan i rätt kasus och numerus

06. Gör följande meningar till nekande

9 questions

Gör meningarna nekande. Glöm inte att sätta substantivet i genitiv

07. Substantiv - betoning

5 questions

Markera betoningens placering i ordet inom parantes, genom att skriva ett s.k. understreck direkt efter den betonade stavelsen. Exempel: маши_ны

08. Adjektiv - kortform

14 questions

Bilda meningar enligt exemplet, alltså genom att sätta adjektivet inom parantes i kortform. Tänk på att ordföljden ändras! Exempel: стро*гий учи*тель - Учи*тель строг

09. Adjektiv - enkel komparativ

11 questions

Sätt adjektivet i enkel komparativ

10. Adjektiv - enkel superlativ

14 questions

Sätt adjektiven i enkel superlativ

11. Pronomen - свой/его*/её/их

12 questions

Fyll i passande pronomen: его, её, их - eller свой i rätt kasus

12b. Fyll i rätt pronomen i rätt kasus

7 questions

Fyll i rätt pronomen i rätt kasus

12а. Välj rätt pronomen

7 questions

Välj rätt pronomen av de två inom parantes

13. Pronomina сам och самый

10 questions

Fyll i pronominet сам eller самый i rätt kasus. Tänk på att betoningens placering är viktig! Markera betoningens placering genom att skriva ett s.k. understreck direkt efter den betonade stavelsen. Ех: са_мого , самого_

14. Nekade indefinita pronomen

14 questions

Försök förstå skillnaden mellan de nekande indefinita pronomina никто*, ничего*, нигде*, никуда* och не*кого, не*чего, не*где, не*куда. Välj ett av översättningsalternativen.

15. Indefinita pronomen

14 questions

Fundera på hur meningen ska översättas till ryska. Vilket indefinit pronomen ska användas? Välj!