01. Grammatisk analys lektion 3

21 questions

Identifiera de understrukna formerna i det avseende som efterfrågas. De grammatiska formerna är anpassade efter vad som gåtts igenom vid lektion 3 på kursen Grammatik och text I, Ryska för nybörjare.

02. Grammatisk analys lektion 4

19 questions

Identifiera de understrukna formerna i det avseende som efterfrågas. De grammatiska formerna är anpassade efter vad som gåtts igenom vid lektion 4 på kursen Grammatik och text I, Ryska för nybörjare.

03. Grammatisk analys lektion 5

23 questions

Identifiera de understrukna formerna i det avseende som efterfrågas. De grammatiska formerna är anpassade efter vad som gåtts igenom vid lektion 5 på kursen Grammatik och text I, Ryska för nybörjare.

04. Grammatisk analys lektion 6

23 questions

Identifiera de understrukna formerna i det avseende som efterfrågas. De grammatiska formerna är anpassade efter vad som gåtts igenom vid lektion 6 på kursen Grammatik och text I, Ryska för nybörjare.

05. Grammatisk analys lektion 7

24 questions

Identifiera de understrukna formerna i det avseende som efterfrågas. De grammatiska formerna är anpassade efter vad som gåtts igenom vid lektion 7 på kursen Grammatik och text I, Ryska för nybörjare.

06. Grammatisk analys lektion 8

23 questions

Identifiera de understrukna formerna i det avseende som efterfrågas. De grammatiska formerna är anpassade efter vad som gåtts igenom vid lektion 8 på kursen Grammatik och text I, Ryska för nybörjare.

07. Grammatisk analys lektion 9

19 questions

Identifiera de understrukna formerna i det avseende som efterfrågas. De grammatiska formerna är anpassade efter vad som gåtts igenom vid lektion 9 på kursen Grammatik och text I, Ryska för nybörjare.